Глоссарий

ААҚ — Ашық акционерлік қоғам

АГ — Амангелді Газ

АГҚ — Азия Газ құбыры

АМӨЗ — Атырау мұнай өңдеу зауыты

АК — Аудит жөніндегі комитет

АҚ — Акционерлік қоғам

АҚМБАжҰКЖБ — Атырау қабаттардың мұнай беруін арттыру және ұңғымаларды күрделі жөндеу басқармасы

АҚҚ — Ақша қаражатының қозғалысы

АТ — Ақпараттық технологиялар

АХҚО — «Астана» халықаралық қаржы орталығы

ӘТИ — Әлеуметтік тұрақтылық индексі

ББҰ — Бірлесіп бақыланатын ұйымдар

БГӨ—ТБА — Бұқара газ өңірі—Ташкент—Бішкек—Алматы

ГБШ — Газопровод Бейнеу— Шымкент

БК — Бірлескен кәсіпорын

БКЖ — Болашақ кеңейту жобасы

БӨ — Барлау Өндіру

БТЕ — Квадрлн

БҰҰ — Біріккен Ұлттар Ұйымы

БШГ — Бейнеу—Шымкент газ құбыры

ГДж — Гигаджоуль

ГЖҚ — Газдың жерасты қоймасы

Гкал — Гигакалория

ГКДҚ — Газды кешенді дайындау қондырғысы

ГМО — Газ-моторлы отын

ДС, ӨҚ және ҚОҚ — Денсаулық сақтау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау

ЕКБ — Екінші буын зауыты

ЕҚОҚ — Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау

ЕҚЕҚТҚТДК — Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму жөніндегі комитет

ЕОБ — Еуропалық орталық банк

ЕТҰ — Еншілес және тәуелді ұйымдар

ЖАҚ — Жабық акционерлік қоғам

ЖАҚ — Жария акционерлік қоғамы

ЖКО — Жол-көлік оқиғалары

ЖҚС — Жанар-май құю станциясы

ЖСҚ — Жобалық-сметалық құжаттама

ЖІӨ — Жалпы ішкі өнім

ЖШС — Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

ЗТБ — Заңды тұлғалар бірлестігі

ИОА — Интергаз Орталық Азия

КБК — ҚМГ Корпоративтік басқару кодексі

КБЖЕЖ — Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі егжей-тегжейлі жоспар

кВт — Киловатт-сағ

КТГ — Компримирленген табиғи газ

КҚСБ — Корпоративтік қайта сақтандыру бағдарламасы

КҚК — Каспий құбыр консорциумы

КСШ — Көмірсутек шикізаты

КТЖ — Кешенді технологиялық желілер

ҚТО — ҚазТрансОйл

ҚҮБЖ — Қызметтің үздіксіздігін басқару жүйес

ҚК — Қаржы жөніндегі комитет

ҚТК — Қызметтің түйінді көрсеткіштері

ҚӨК — Қарашығанақ өңдеу кешені

ҚГМ — «ҚазГерМұнай» БК» ЖШС

ҚҚҚ — Қазақстан—Қытай құбыры

ҚҚС — Қосылған құн салығы

ҚМГ — «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

ҚТКФ — Қазақтеңізкөлікфлоты

ҚДБ — Қазақстанның Даму банк

ҚХР — Қытай Халық Республикасы

ҚТГ — ҚазТрансГаз

ҚТГА — ҚазТрансГаз Аймақ

ҚТГӨ — ҚазТрансГаз Өнімдері

ҚРҰБ — Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі

ҚР — Қазақстан Республикасы

ҚМГ БӨ — «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ

МАҚ — Мемлекеттік акционерлік қоғам

МГҚ — Магистралды газ құбыры

МЖП — Минималды өміршең өнім

Млн — Миллион

Млн тонна — Миллион тонна

МТ — Мұнай Тас

МГКДҚ — «Болашақ» мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысы

М.э. млн тоннасы — Мұнай эквивалентінің миллион тоннасы

Мэб млн — Мұнай эквивалентінің миллион баррелі

МЖ — Менеджмент жүйесі

Млрд — Миллиард

Млрд текше ф — Миллиард текше фут

Млрд м3 — Миллиард текше метр

МГӨБ — Мұнай-газ өндіру басқармасы

МТҰК — Мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық компания

МӨЗ — Мұнай өңдеу зауыты

ЖМ — Жекеменшік мекемесі

НТК — Негізгі тәуекел көрсеткіш

НКОК — «Норт Каспиан Оперейтинг Компани»

ОГӨЗ — Орынбор газ өңдеу зауыты

ОПЕК — Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы

ОИТҚ — Орталық инженерлік-технологиялық қызмет

ӨБ — Өндірістік бірлестіктер

ӨҚҚ — Өте жоғары қысымдағы құбыр

ӨБК — Өнімді бөлу туралы келісім

ПҚОП — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС

ПМХЗ — Павлодар мұнай—химия зауыты

«Самұрық-Қазына» АҚ, Қор — «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ

СБТК — Солтүстік—Батыс тасымалдау компаниясы

СТГ — Сұйытылған табиғи газ

СҚБК — Стратегия және қоржынды басқару жөніндегі комитет

СҚБЖ — Сағалық қысымды басқару жобасы

СКӨБК — Солтүстік Каспий бойынша өнімді бөлу туралы келісім

СКГ — Сұйытылған көмірсутекті газдар

ТБКЖ — Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі

ТБжІБЖ — Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі

ТҚжЖ — Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ТДЕ — Тұрақты даму туралы есеп

ТНК — Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

ТПАБ — Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару

ТЖСК — Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет

ТМК — Теңіз мұнай компаниясы

ТКжҰҚБ — Технологиялық көлік және ұңғымаларға қызмет көрсету басқармасы

ТДМ — Тұрақты даму мақсаттары

ТШИ — Тікелей шетелдік инвестициялар

ТШО — «Теңізшевройл» ЖШС

ҰТК — Ұлттық тау-кен компаниясы

ҰК — Ұлттық компания

ҰТКҚК — Ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы

ҰМК — Ұлттық мұнай-газ компаниясы

ҮҚТ — Үздік қолжетімді техника

ХВҚ — Халықаралық валюта қоры

ХҚЕС — Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары

ХМҚБИ — Халықаралық мемлекеттік қызмет және басқару институты

ХКД — Халықаралық көлік дәлізі

ЦТБ — Цифрлық трансформация бағдарламасы

ШГА — Шикі газ айдау

ШДОБ — Шынайы деректерді оңтайландыру бағдарламасы

ШК — Шағын кәсіпорындар

ІАК — Ішкі аудит қызметі

ІБЖ — Ішкі бақылау жүйесі

ІМГ — Ілеспе мұнай газ

ЭДР — Эмитент дефолтының рейтингісі

ЭЫДҰ — Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы

BP — “Бритиш петролеум” компаниясы

CDP — Көміртек шығарындылары туралы ақпаратты ашу жобасы

GRI — Газ есептілігі жөніндегі ғаламдық бастама

IPO — Көпшілікке бастапқы ұсыныс

KGDBN — Газ бойынша өндірістік шектеулерді алып тастау

MBA — Іскерлік әкімшілеу магистрі

MIT — Массачусетс технологиялық институты

plc — Жауапкершілігі шектеулі жария компания

WEC — Дүниежүзілік энергетикалық кеңес

1P қорлар — Дәлелденген қорлар

2P қорлар — Дәлелденген және ықтимал қорлар

3P қорлар — Дәлелденген және ықтимал және қисынды қорлар

4ICP — ГКДҚ-ға газды кері айдаудың 4-ші компрессоры құрылғысы

5TL — 5-ші айдау құбыры