БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

БІРІКТІРІЛГЕН ТІЗБЕ
#
ҚОСЫЛҒАН ҚҰН

БӘСЕКЕЛЕСТІК БАСЫМДЫҚТАРЫ

Бірегей географиялық орналасуы

Қазақстан — елеулі қор базасы бар, тиімді орналасқан мемлекет. Еуропаға және қарқынды дамып келе жатқан Азия нарықтарына өнім жеткізудің бірегей мүмкіндігі бар ел.

Толық интеграция

Құнды қалыптастыру тізбегінің барлық кезеңдеріндегі толық интеграция
ҚМГ құнды қалыптастыру тізбегінің барлық кезеңдерін толық интеграциялаған Қазақстанның мұнай-газ саласының ұлттық көшбасшысы болып табылады.

Қаржылық тұрақтылық

Компания өзінің қаржылық тұрақтылығын сақтауда және ұзақ мерзімді перспективада дамуы үшін жеткілікті жағдайды қамтамасыз етуде.

Өндіруші активтердің әртараптандырылған портфелі

ҚМГ тартымды өсім әлеуеті бар мұнай-газ өндіру бойынша әртараптандырылған активтер портфелін басқарады.

Көшбасшылық позициясы

Қазақстанның мұнай тасымалдау секторында
ҚМГ-ның нарықтағы 56 пайыздық үлесімен Қазақстанда мұнай тасымалдаудың барлық жобаларына қатысу.

Заманауи мұнай өңдеу зауыттары

Компания Қазақстанда төрт ең ірі мұнай өңдеу зауытын және Румынияда екі мұнай өңдеу зауытын бақылайды.

Корпоративтік басқарудың заманауи жүйесі және тұрақты даму қағидаттарына адалдығы

Тұрақты даму - ҚМГ-ның стратегиялық басымдығының бірі.
2031 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРҚОРЛАРДЫҢ ӨСІМІҚҰРЫЛҒАН ҚУАТТАРДЫҢ ЖҮКТЕМЕСІН АРТТЫРУТЕҢІЗБЕН ТАСЫМАЛДАУ БОЙЫНША СИНЕРГИЯЖОСПАРЛАНҒАН МҰНАЙ-ХИМИЯ ЖОБАЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҚАЗАҚСТАНДЫҚ МӨЗДЕРДЕ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ТЕРЕҢДІГІН+299МЛН ТОННА10 ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ЖИЫНТЫҚТЫ МҰНАЙ ӨНДІРУ24089%-ғаДЕЙІН ҰЛҒАЙТУМЛН ТОННАEBITDA2 445МЛН АҚШ ДОЛЛАРЫ496МЛН АҚШ ДОЛЛАРЫ679МЛН АҚШ ДОЛЛАРЫ65%13%18%МЛН БАРРЕЛІМ.Э.4 983РЕСУРСТАРКӨМІРСУТЕКТЕРДІ БАРЛАУ ЖӘНЕ ӨНДІРУМҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУШИКІ МҰНАЙ МЕН МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ӨҢДЕУ МЕН САТУДӘЛЕЛДЕНГЕН ЖӘНЕ ЫҚТИМАЛ ҚОРЛАР (2Р)645МЛН ТОННАСЫМ.Э.МЫҢ БАРРЕЛЬТӘУЛІГІНЕ444МҰНАЙ ЖӘНЕ КОНДЕНСАТ ӨНДІРУ21,7МЛН ТОННАГАЗ ӨНДІРУ8,1МЛРД М³МАГИСТРАЛДЫ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ҰЗЫНДЫҒЫ5 372КММҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУ74,6МЛН ТОННАМҰНАЙ ӨҢДЕУ18,9МЛН ТОННАТеңіз арқылы тасымалдау64,7МЛН ТОННА9,9МЛН ТОННАҚұбырмен тасымалдауТАСЫМАЛДАУҚазақстандағыРумыниядағыМӨЗ13,9МЛН ТОННА4,9МЛН ТОННА

ҚҰНДЫЛЫҚТАР

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР ҮШІН

Еліміздің мұнай-газ саласының геологиялық барлаудан бастап мұнай өнімдерін сатуға дейінгі әрбір сегментінде қатысу мен көшбасшылықКомпанияға мүдделі тараптар үшін құндылықтар қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ҚМГ акционерлеріне төлемін уақытылы жүргізеді, инвесторлар мен кредиторлар алдында өз міндеттерін лайықты орындайды, ірі жұмыс беруші мен салық төлеуші болып табылады серіктестермен , өзара тиімді ынтымақтастық аясын кеңейтеді, әлеуметтік жобаларға инвестиция салады және экологиялық қауіпсіздіктің жоғары стандарттарын қамтамасыз етеді.

icon Акционерлерге төленген дивиденд
56 МЛРД ТЕҢГЕ
icon Мемлекет бюджетіне төленген салықтар мен басқа да міндетті төлемдер
787 МЛРД ТЕҢГЕ
icon Тұрақты жұмыс орындары
>47 мың
icon Қызметкерлерге көрсетілген әлеуметтік көмек
22 МЛРД ТЕҢГЕ
icon Жер қойнауын пайдалану келісімшарттары аясындағы әлеуметтік инвестициялар
5 МЛРД ТЕҢГЕ
icon Сатып алу көлемі
1 216 МЛРД ТЕҢГЕ
icon Сатып алудағы жергілікті қамту үлесі
78 %