ESG рейтингтері

ҚМГ Директорлар кеңесі 2021 жылға арналған корпоративтік ҚТК - ESG-рейтингін шекті 65 балл мәнінің деңгейінде бекітті, бұл алдыңғы көрсеткіштен 5 балға жоғары. Сонымен қатар кейінгі жылдары корпоративтік ҚТК - ESG тәуекел рейтингісі айқындалды, ол Компанияның орнықты даму саласындағы бастамаларын іске асыру бойынша бақылау мен жауапкершіліктің сөзсіз көрсеткіші болып табылады.

2021 жылдың қазанында Sustainalytics ҚМГ рейтингін 69-дан 72 балға дейін көтерді. ESG деңгейі рейтинг тәуекелі 34,5-тен 28,4 балға дейін жақсарды, осылайша ҚМГ жоғары деңгейдегі тәуекел диапазонынан тәуекелдің орташа деңгейінің диапазонына өтті, бұл ҚМГ-ның халықаралық мұнай-газ нарығында ESG елеулі тәуекелдерін басқарудағы мықты позицияларын көрсетеді.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ рейтингін «орташа тәуекел» деңгейіне дейін арттыру Компанияның орнықты даму саласындағы оң нәтижелерімен және оның стратегиясы мен ағымдағы қызметіне озық ESG-практикаларды белсенді түрде енгізумен байланысты.

Операциялық қызметтен бөлінетін көміртек шығарындылары және Компанияның өнімін пайдаланудан бөлінетін шығарындылар, сондай-ақ өңірлерде жергілікті қауымдастықпен өзара қарым-қатынас орнату ҚМГ үшін негізгі ESG-сын-тегеуірін болып қала береді.

ҚМГ үшін негізгі ESG-сын-тегеуріндер операциялық қызметтен шығатын көміртек шығарындылар және Компания, сондай-ақ қатысу өңірлеріндегі қоғамдастық өнімдерін пайдаланудан шыққан шығарындылар бұрынғысынша өзара байланыста болып қалуда.

ҚМГ-ның алдында 2031 жылға қарай ESG-тәуекел-рейтингінің орташа деңгейі диапазонындағы өз позицияларын нығайту бойынша маңызды мақсат тұр. Бұл үшін Компания орнықты дамудың негізгі бағыттары: декарбонизация, шығарындылар, сарқынды сулар мен қалдықтар, қауымдастықтармен қатынастар, адами капитал, корпоративтік басқару бойынша ESG рейтингін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірледі және мақұлдады.

Компанияда орнықты даму мәдениетін арттыруға ерекше көңіл бөлінеді. Корпоративтік орталық пен ЕТҰ қызметкерлері үшін орнықты даму бойынша оқыту курстары тұрақты негізде өткізіледі.