Стратегиялық есеп

ҚМГ Даму стратегиясы компанияның қазіргі стейкхолдерлер алдындағы, сондай-ақ болашақ ұрпақтар алдындағы жауапкершілігін ескере отырып құрылады.

Стратегический отчет


Компания туралы

Қызмет аясы

"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі — «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, ҚМГ, Компания) Қазақстанның тігінен интеграцияланған жетекші мұнай-газ компаниясы болып табылады. ҚМГ активтердің көмірсутектерді барлау мен өндіруден бастап, тасымалдау, өңдеу және сервистік қызмет көрсетуге дейінгі барлық циклін басқарады. Компания 2002 жылы құрылып, еліміздің мұнай-газ саласындағы Қазақстан Республикасының мүддесін қорғайды.

Капитал құрылымы

ҚМГ акционерлері – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Самұрық-Қазына» АҚ, Қор) (90,42%) және Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі (бұдан әрі - ҚР Ұлттық Банкі, ҚҰБ) (9,58%), оның акциялары 2015 жылғы 12 қазаннан бастап Қорға сенімгерлік басқаруға берілген.

«Самұрық-Қазына» АҚ - жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылатын дербес қор. Оның миссиясы Қазақстан Республикасының ұлттық әл-ауқатын арттыру және болашақ ұрпақ үшін ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз ету болып табылады. Қордың портфеліне мұнай-газ және көлік-логистика секторларының, химия және атом өнеркәсібінің, тау-кен металлургия кешенінің, энергетика және жылжымайтын мүлік компаниялары кіреді.

Қазақстан Республикасының Үкіметі
9,58 %
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
90,42 %
АО «Самрук-Қазына»

География

Негізгі нарықтары

645 м.э. млн тонна
Дәлелденген және ықтимал қорлар
21,7 млн тонна
Мұнай және конденсат өндіру
8,1 млрд м3
Газ өндіру
74,6 млн тонна
Мұнай тасымалдау
18,9 млн тонна
Мұнай өңдеу
О Компании