Негізгі көрсеткіштер

Қаржылық көрсеткіштер 2021 және 2020 жылдардағы деректер "ҚазТрансГаз" АҚ ("QazagGaz" ҰК АҚ) акцияларының 100%-ын "Самұрық-Қазына" АҚ пайдасына 2021 жылғы 9 қарашада беруді ескере отырып көрсетілген.

EBITDA , млн АҚШ долл.
Түсім , млн АҚШ долл. 
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар кірістеріндегі үлес, млн АҚШ долл. 
Таза пайда, млн АҚШ долл.
Есептеу әдісі бойынша күрделі салымдар, млн АҚШ долл.
Кассалық әдіс бойынша күрделі салымдар, млн АҚШ долл.
Таза қарыз, млн АҚШ долл.
Бос ақша ағыны, млн АҚШ долл.
Таза қарыз / EBITDA, коэффициент

Операциялық көрсеткіштер

Көмірсутек қорлары (2Р), м.э. млн тонна
Мұнай және газ конденсатын өндіру, мың тонна
Табиғи және ілеспе газды өндіру, млн м3
Мұнай тасымалдау, мың тонна
Газ тасымалдау, млн м3
Мұнайды қайта өңдеу, мың тонна

Әлеуметтік көрсеткіштер

Қызметкерлердің нақты саны 2020 жылдан бастап Компания қызметкерлердің нақты санын есептеу тәсілін қайта қарады (есепке 51% және одан да көп қатысу үлесі бар шоғырландырылатын компаниялардың қызметкерлері енгізілген). 2019 жылғы деректер де қайта есептелді.
Жұмыс уақытын жоғалтумен жазатайым оқиғалардың коэффициенті (LTIR) 2021 жылғы деректердің 2019 және 2020 жылдардағы көрсеткіштермен дұрыс сәйкес келуі мақсатында LTIR және FAR коэффициенттері "ҚазТрансГаз" АҚ-ны ("QazagGaz"ҰК АҚ) есепке алмай ұсынылды. Бұл ретте "ҚазТрансГаз" АҚ-ны ескере отырып, LTIR және FAR көрсеткіштері 2019 жылы 0,31 және 1,28 және 2020 жылы тиісінше 0,25 және 0,0 құрады.
Өлім-жітім коэффициенті (FAR) 2021 жылғы деректердің 2019 және 2020 жылдардағы көрсеткіштермен дұрыс сәйкес келуі мақсатында LTIR және FAR коэффициенттері "ҚазТрансГаз" АҚ-ны ("QazagGaz"ҰК АҚ) есепке алмай ұсынылды. Бұл ретте "ҚазТрансГаз" АҚ-ны ескере отырып, LTIR және FAR көрсеткіштері 2019 жылы 0,31 және 1,28 және 2020 жылы тиісінше 0,25 және 0,0 құрады.

Экологиялық көрсеткіштер

NOx шығарындылары, КСШ өндірудің 1 мың тоннасына
Sox шығарындылары, КСШ өндірудің 1 мың тоннасына
ІМГ жағу қарқындылығы, КСШ өндірудің 1 мың тоннасына
Основные показатели