Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

Мүдделі тараптар тобы Берілетін ақпарат түрі Коммуникация әдістері
Акционерлер Бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын Компания қызметі, корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат
 • Ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету
 • ҚМГ Директорлар кеңесінде акционерлердің мүдделерін білдіру
 • Корпоративтік сайтта жариялау
 • Қазақстандық қор биржасының сайтында жариялау
 • Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу
Инвесторлар Толық ақпарат «Инвесторлармен өзара іс-қимыл» бөлімінде берілген
Инвесторлардың және жалпы инвестициялық қоғамдастықтың мүдделерін қозғайтын Компанияның қызметі, корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат
 • Ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету
 • Корпоративтік сайтта, оның ішінде «Инвесторлар» бөлімінде жариялау
 • Қазақстандық қор биржасының сайтында жариялау
 • Инвесторлар үшін және басқа да көпшілік іс-шаралар шеңберінде көшпелі тұсаукесерлер (роуд-шоу) ұйымдастыру
 • Кездесулер, конференц-қоңыраулар өткізу
 • Электрондық пошта арқылы сұратымдармен жұмыс істеуді қамтамасыз ету ( ir@kmg.kz ), телефон консультациялары
 • Баспасөз хабарламаларын орналастыру
 • Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау
Қаржы институттары Қаржы институттарының мүдделерін, Компанияның қаржы тұрақтылығы мәселелерін қозғайтын қаржылық сипаттағы ақпарат
 • Ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету
 • Корпоративтік сайтта жариялау
 • БАҚ-та жариялау
Бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан Республикасының заңнамасына және ҚМГ-ның ішкі құжаттарына сәйкес құпия болып табылатын ақпараттан басқа кез келген ақпарат
 • Баспасөз хабарламаларын, ақпараттық хабарламаларды, мақалаларды Компанияның сайтында және БАҚ-та жариялау
 • Баспасөз хабарламаларын тарату
 • БАҚ сауалдарына жауап беру
 • Баспасөз-конференцияларды, брифингтерді, баспасөз-турларды, форумдарды, ақпараттық сессиялар мен басқа да медиа іс-шараларды өткізу
 • Келіп түскен сауалдармен жұмыс істеу